Μήπως η σχέση σου είναι τοξική;
Αυτά είναι τα σημάδια!

Συχνά μιλάμε για τοξικότητα και το πόσο αρνητικά επηρεάζει μια σχέση, ενώ δύσκολα μπορεί κάποιος να την αντιληφθεί στη δική του σχέση, είτε είναι εκείνος το τοξικό άτομο είτε το άλλο μέλος της σχέσης.

Πώς εκφράζεται…
Η τοξικότητα στις ρομαντικές σχέσεις αναφέρεται σε πρότυπα συμπεριφοράς ή δυναμικής μέσα σε μια σχέση που δημιουργεί προβλήματα, είναι αρνητική και εξουθενωτική για τον έναν ή και τους δύο συντρόφους. Μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, όπως η συναισθηματική κακοποίηση, η χειραγώγηση, οι ελεγχόμενες συμπεριφορές, η συνεχής κριτική ή προσβολές, η ζήλια και η κτητικότητα.

Οι συνέπειες…
Οι τοξικές σχέσεις μπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες στα εμπλεκόμενα άτομα, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, κατάθλιψη, ακόμη και προβλήματα σωματικής υγείας. Μπορούν επίσης να παρεμποδίσουν την προσωπική ανάπτυξη, να εμποδίσουν τα άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους και να βλάψουν τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους έξω από αυτήν την τοξική σχέση.

Γιατί κάνουμε τοξικές σχέσεις;
Οι τοξικές σχέσεις προκύπτουν συχνά όταν υπάρχει έλλειψη σεβασμού, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των συντρόφων. Μπορεί να προκληθούν από άλυτα τραύματα του παρελθόντος, βαθιά ριζωμένες ανασφάλειες ή διαταραχές προσωπικότητας. Αρκετά συχνά, το τοξικό άτομο δεν αναγνωρίζει την τοξικότητά του, όπως και το άλλο μέλος της σχέσης, παρόλο που υποφέρει. Επίσης, η σχέση αυτή μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει λόγω φόβου, ενοχής ή λόγω της πεποίθησης ότι «όλες οι σχέσεις έχουν προβλήματα» ή «δεν γίνεται κάτι διαφορετικό και καλύτερο».

Τι κάνουμε λοιπόν;
Ας κρατήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα τοξικά σημάδια σε μια σχέση, όπως και να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπισή της, αναζητώντας συμβουλές ή ακόμα και να τερματίσουμε αυτή τη σχέση εάν είναι απαραίτητο. Μια υγιής σχέση απαιτεί προσπάθεια, δέσμευση και αμοιβαίο σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Αντίθετα, οι τοξικές σχέσεις πέρα από την έλλειψη σεβασμού δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα.