Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ;
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις!

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε οδηγίες αναφορικά με το επίδομα των 400 ευρώ, ην έκτακτη ενίσχυση που θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, σε ανέργους από τον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού.

Για την ακρίβεια, το επίδομα τω 400ευρώ θα καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και ανάλογα με το κάθε ανήλικο τέκνο θα υπάρχει μια προσαύξηση της τάξεως των 50 ευρώ. Πρόκειται για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και θα το λάβουν εποχικά εργαζόμενοι για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης.

Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις;

1. Απασχολήθηκαν κατά το 2019 –με πλήρη ή μερική απασχόληση- χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις το 2020

2. Ελαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019-Φεβρουαρίου 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας επιμηκύνθηκε κατά 1 μήνα το ως άνω χρονικό διάστημα.

3. Δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021

4. Δεν έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας ή το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Σεπτεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021

5. Δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από άλλη αιτία για το πρώτο δίμηνο του έτους.
 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Πρώτα γίνεται έλεγχος στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν προαναφερθεί και διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Έπειτα οι διακούχοι θα κληθούν από τον ΟΑΕΔ να επικαιροποιήσουν ορισμένα στοιχεία στην ηλεκτρονική τους πλατφόρμα όπως το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ τους και τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ)  και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι, ότι δεν απορρέει υποχρέωση επαναπρόσληψης από τη σύμβασή τους και ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ για τον ακριβή χρόνο της καταβολής. Ο προϋπολογισμός του μέτρου εκτιμάται στα 18 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι αφορά σε 20.000 περίπου εργαζομένους.