Οι λόγοι που υπάρχει απόσταση μεταξύ σας

Πολλές φορές λένε οτι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, αλλά πολλές φορές σκοτώνει και το σεξ.

Οι λόγοι που ένας άντρας απομακρύνεται από τα συζυγικά του καθήκοντα συνήθως είναι ψυχολογικοί, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε μειωμένη σεξουαλική επιθυμία.

Ένας άντρας μέσα στον γάμο του μπορεί να νιωθει εγκατάλειψη, ντροπή και το άγχος για τη σεξουαλική πράξη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και το σημαντικότερο δυσεπίλυτες διαπροσωπικές δυσκολίες με τη σύντροφο.

Κάποιες φορές οι λόγοι είναι και ιατρικοί όπως νευρολογικές, ουρογενετικές, ενδοκρινικές διαταραχές πουν επηρεάζουν τη σεξουαλική επιθυμία, προκαλώντας πόνο, αδυναμία και δυσκολίες με τη σωματική εικόνα.