Διαδικτυακές γνωριμίες: τι έδειξε η έρευνα;
Πώς αντιδρούν οι γυναίκες και πώς οι άνδρες στο online dating;

Είναι γνωστό ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιστασιακό σεξ και οι γυναίκες για τη δέσμευση, όπως ανέφεραν το 2018 οι Hallam, De Backer, Fisher and Walrave μέσα από έρευνά τους.

Όπως είπαν μέσα από τα πορίσματα της μελέτης τους το ανδρικό φύλο προτιμά τη σεξουαλική ποικιλία, τον αυξημένο αριθμό συντρόφων και το περιστασιακό σεξ, σε σχέση με τις γυναίκες.

Ο τρόπος σκέψης των ανδρών διαφέρει από το γυναικείο καθώς επιθυμούν περισσότερους απογόνους, ενώ οι γυναίκες αναζητούν έναν μόνιμο σύντροφο ώστε να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Επειδή οι γυναίκες επενδύουν πολύ περισσότερα από τους άνδρες όσον αφορά την κύηση και την ανατροφή των παιδιών αναζητούν και στις διαδικτυακές γνωριμίες περισσότερο ρομαντισμό.

Στην τρέχουσα μελέτη, ο Hallam και οι συνεργάτες του ερεύνησαν μια ομάδα 254 ατόμων και από τα δύο φύλα (57,9% γυναίκες με μέση ηλικία τα 30 έτη). Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν χρησιμοποιήσει διαδικτυακούς ιστότοπους και εφαρμογές γνωριμιών για να γνωρίσουν συντρόφους.

Περίπου το ένα τρίτο της ομάδας ελέγχουν ήταν σε σοβαρή σχέση ή παντρεμένες/οι και πάνω από το 55% ήταν ελεύθερες/οι την εποχή που πραγματοποιήθηκε η μελέτη.

Οι ερωτήσεις που ετέθησαν στην ομάδα που πήρε μέρος στην έρευνα αφορούσαν στην εμπειρία των διαδικτυακών γνωριμιών, τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τα κίνητρα των διαδικτυακών γνωριμιών και το είδος της σχέσης που ανέπτυξαν.

Το πρώτο που ανακάλυψαν οι μελετητές ήταν το είδος της πλατφόρμας που χρησιμοποίησαν τα δυο φύλα.

Οι άνδρες χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες γνωριμιών, ενώ οι γυναίκες εφαρμογές γνωριμιών. Αυτή η διαπίστωση ανατρέπει τα στερεότυπα καθώς τα applications συνδέονται με το στερεότυπο του περιστασιακού σεξ, ενώ οι γυναίκες πιστεύεται ότι αναζητούν μια ρομαντική σχέση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν απεριόριστη κοινωνική σεξουαλικότητα χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές γνωριμίες περισσότερο για περιστασιακό σεξ παρά για συναισθηματική δέσμευση και όσοι είχαν περιορισμένη κοινωνική σεξουαλικότητα αναζητούσαν συχνότερα οικειότητα και δέσμευση. Επιπλέον, όσο μεγαλύτεροι ήταν οι άνθρωποι τόσο αυξανόταν η ανάγκη για συναισθηματική δέσμευση αλλά και περιστασιακό σεξ χωρίς ωστόσο να έχουν τον ενθουσιασμό των νέων και την ανάγκη επιβεβαίωσης.

Διαπίστωσαν επίσης ότι όσο μεγαλύτεροι ήταν οι συμμετέχοντες, τόσο πιο πιθανό ήταν να χρησιμοποιήσουν έναν διαδικτυακό ιστότοπο γνωριμιών έναντι μιας εφαρμογής.

Αυτό που επίσης είχε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι και τα δύο φύλα είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες γνωριμιών για περιστασιακές σεξουαλικές επαφές, ενώ τα άτομα με περιορισμένη σεξουαλική συμπεριφορά προς τους άλλους ανθρώπους είναι πιο πιθανό να αναζητούν μια κλειστή ρομαντική σχέση.